VCI PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE METALA

PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE KOROZIJE I KAMENCA

  • INHIBITOR-1240 otapa i uklanja produkte korozije i oksidne taloge (kamenac) sa površine metala, čisti i kondicionira površinu za kasnije obrade. Efikasno uklanja hrđu i taloge sa čelika, galvaniziranog i alumiziranog čelika, željeza, kao i sa većine postojećih metala i legura uključujući i aluminij.Brzo djelujući uklanjač hrđe stvara na površini metala pasivnu prevlaku, koja je mnogo otpornija na koroziju od samog metala.

 

PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE ALUMINIJA

  • INHIBITOR AL-CLEAN - Tekuće sredstvo za odmašćivanje aluminija.
  • INHIBITOR ALU 400 - Tekuće sredstvo za nagrizanje aluminija. Služi za skidanje oksida sa površine aluminija kao i čišćenje rnila sa zavara. Proizvod radi kemijsku pripremu površine tako da završni premaz ima bolju adheziju na površinu aluminija.

 

PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE BAKRA

  • INHIBITOR BRASS CLEANER - sredstvo za odmašćivanje i čišćenje bakra i bakrenih legura.

 

PROIZVODI ZA ODMAŠČIVANJE

  • ODMAŠČIVAĆI NA BAZI VODE
    ECO VCI DEGREASER - čistač i odmaščivač za teška zaprljanja. Nije štetan za okoliš, a nakon čišćenja i odmaščivanja ostavlja zaštitni sloj inhibitora korozije VCI (vapor corrosion inhibitor) kao zaštitu od korozivnog utjecaja atmosfere.
  • HLAPIVI ODMAŠČIVAĆI ZA ELEKTRONIKU
    INHIBITOR 1219 je sredstvo za odmaščivanje, namenjeno za odmaščivanje i pranje metalnih dijelova, motora automobila, strojeva, strojnih dijelova kao i elektromotora. Koristi se za zaštitu od korozije od utjecaja okoliša, gdje kontinuiranim isparavanjem inhibitora zaustavlja koroziju. Sadrži hlapive inhibitore korozije.